Menu

Mindfulness of ontspanning

MindfulnessMindfulness, wat wordt er mee bedoeld? Is het iets volkomen nieuws of is het ‘gewoon’ ontspannen? Tijdens onze fijne, ontspannen vakantie in Spanje heb ik tussen zwembad, strand, museum, restaurant, ook nog gelezen.

Onder meer over mindfulness. Als moeder van 4 en deeltijd werkend, herken ik natuurlijk de behoefte aan ontspanningsmomenten.

De theorieen over mindfulness zijn zeker interessant. Volgens de ene informatiebron is het iets wat niet onderschat moet worden en volgens de andere informatiebron is ‘uit het raam kijken’ al een vorm van mindfulness of ontspanning. Kernwoorden hierbij zijn; focus, kom tot rust, ontstress. Leven in het ‘hier en nu’ door middel van focus op je ademhaling, bewust bezig zijn met je omgeving, wat gebeurt er, wat zie je om je heen? Juist op vakantie lijkt het vanzelf te gaan, ontspannen, ingegeven door oa omgeving, temperatuur, bij hoge temperaturen geeft het lichaam bijna als vanzelf aan langzamer te gaan doen.

Nuchter kijkend naar het fenomeen ben ik geneigd te denken; ja, maar dat is gewoon ontspannen. Primair is dat ook zo, maar als het helpt, bijvoorbeeld op het werk, op school, in het dagelijks leven, om daardoor beter te functioneren, dan is een nieuw fenomeen als mindfulness natuurlijk prima.

Als ouder van 2 tieners en 2 basisschool kinderen, heb ik gemerkt dat er veel op hun afkomt, dat begint al op de basisschool. Veel meer dan in onze tijd. Ambitieuze docenten, de scores van kleuters worden al vanaf hun 4e jaar gevolgd in een leerlingvolgsysteem. Onbewust heeft dit geleid tot (hoge) verwachtingen bij ouders en docenten. Inmiddels weet ik dat kinderen het uiteindelijk gewoon zelf moeten doen, uitzonderingen daargelaten. Mindfulness- of ontspanningslessen op scholen zouden kunnen helpen. Mooi voorbeeld is het liedje in de film Frozen, het inmiddels bekende ‘let it go’, zegt heel veel; laat het gaan. Op tijd kunnen loslaten, die druk van tafels leren, met als effect paniek bij het kind; ik kan het niet. Op de middelbare school de druk van de testweken, in korte tijd zo goed mogelijk presteren. Op zich prima, maar op tijd ontspanning , een stuk mindfulness zou in deze situaties goed kunnen helpen. Op scholen mag daar nog meer aandacht aangegeven worden.

Hetzelfde geldt natuurlijk op het werk, ook daar zijn de verwachtingen vaak hoog, bij de werkgever, maar ook bij de werknemer zelf. Ook hierbij kan ontspanning, mindfulness op het werk helpen, gelukkig is daar steeds meer aandacht voor. Tenslotte als de werknemer zich goed voelt, heeft dat een gunstig effect op het werk.

Is de conclusie nu dat mindfulness hetzelfde is als op tijd ontspannen? Op zich is dat niet het belangrijkste, de 1 noemt het mindfulness, de ander ontspannen, van belang is dat het gewenste effect bereikt wordt, namelijk kinderen en volwassenen die zich goed voelen.